Honeywell T3R Manual PDF Download Thermostat Instrutions Honeywell T3R Installation Manual Honeywell T3 Thermostat Manual Installation Thermostat Troubleshooting

Honeywell T3R Manual

T3R PROGRAMMABLE THERMOSTAT Manual / T3R THERMOSTAT User Guide

T3 PROGRAMMABLE THERMOSTAT Manual

Honeywell Homes T3, T3M & T3R PROGRAMMABLE THERMOSTAT

Contents

1 Screen and button overview
Screen and button overview /
Overzicht van schermen en knoppen /
Aperçu de l’écran et des boutons /
Bildschirm- und Schaltflächenübersicht /
Panoramica sullo schermo e sui pulsanti /
Resumen de pantalla y botones /
Resumo do ecrã e dos botões

2 Default Schedule
Standaard schema / Programmation par défaut /
Standardzeitplan / Programma predefinito /
Programa predeterminado / Programa padrão

3 Device Modes
Toestel Modus / Mode de fonctionnement / Betriebsarten des Geräts /
Modalità dispositivo / Modos de funcionamiento / Modos de operação

4 Temperature Override
Temperatuur overschrijven / Dérogation / Temperaturüberschreibung / Controllo
manuale temporaneo / Anulación del programa / Cancelamento do programa

5 Holiday Mode
Vakantiemodus / Mode vacances / Urlaubsmodus / Modalità
vacanza / Modo vacaciones / Modo de férias

6 Date and Time
Datum en tijd / Date et l’heure / Datum und Uhrzeit /
Data e ora / Fecha y hora / Data e hora

7 Keypad Lock
Toetsblokkering / Verrouillage du clavier / Tastensperre /
Blocco tastiera / Bloqueo de teclado / Bloqueio do teclado

Honeywell T3R Installation Manual

Honeywell T3 Installation Manual

Honeywell T3M Installation Manual

EN Quick Start Installation Guide
CZ Stručná úvodní instalační příručka
HR Kratki priručnik za postavljanje
HU Gyors telepítési útmutató
PL Skrócona Instrukcja instalacji
RO Ghid de instalare rapidă
SK Stručná príručka na inštaláciu

Note:

Must be installed by a competent person. To
ensure your safety make sure the mains power is
switched OFF before accessing wiring.
Instalaci musí provádět pouze kvalifikovaná
osoba. K zajištění bezpečnosti je před manipulací
s kabely nutné vypnout hlavní přívod elektrické
energie.
Postavljanje smije izvoditi samo kvalificirano
osoblje osoba. Radi sigurnosti prije rukovanjem
kabelom isključite glavni kabel za napajanje.
A beüzemelést csak szakértő szerelő végezheti.
A biztonsága érdekében győződjön meg róla,
hogy megfelelően áramtalanított a vezetékek
bekötése előtt.
Instalacja musi być wykonana przez
wykwalifikowaną osobę. Ze względów
bezpieczeństwa nie wolno manipulować
okablowaniem przed odłączeniem urządzenie od
zasilania.
Dispozitivul trebuie instalat de o persoană
calificată. Pentru siguranţa dvs., aveţi grijă ca
alimentarea cu energie electrică să fie OPRITĂ
înainte să umblaţi la fire.
Inštaláciu smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba. Zabezpečte svoju bezpečnosť a pred
manipuláciou s káblami a elektrickým zapojením
sa uistite, že je sieťové napájanie vypnuté.

Install the Relay Box
Instalace releového modulu / Postavljanje relejnog modula /
A kazánvezérlő modul telepítése / Montaż modułu załączającego / Instalarea
modulului de releu wireless / Inštalácia reléového modulu

Install the Thermostat
Instalace termostatu / Postavljanje termostata /
A termosztát beüzemelése / Montaż termostatu /
Instalaţi termostatul / Inštalácia termostatu

Honeywell T3 Thermostat Troubleshooting

Honeywell T3R Thermostat Troubleshooting

Honeywell T3 Thermostat Troubleshooting

Troubleshooting
Řešení problémů / Rješavanje problema / Hibaelhárítás /
Rozwiązywanie problemów / Depanare / Riešenie problémov

10% battery power
Nabití baterie 10 % / Punjenje baterije 10 % /
10%-os elemfeszültség / 10% naładowania baterii /
Putere baterie 10% / Batéria nabitá na 10 %
+
Battery critical low
Kriticky nízký stav baterie / Kritično niska razina baterije /
Kritikus elemfeszültség / Krytyczny poziom naładowania baterii /
Putere baterie foarte scazute / Kriticky nízky stav batérie
+
Faulty sensor
Vadné čidlo / Neispravan senzor / Hibás érzékelő /
Wadliwy czujnik / Senzor defect / Chybný snímač
+
Wireless Signal Loss (T3R Only)
Ztráta bezdrátového signálu (pouze model T3R). /
Gubitak bežičnog signala (samo T3R)
Vezeték nélküli jel elvesztése (csak T3R) /
Utrata sygnału bezprzewodowego (tylko T3R) /
Pierderea semnal wireless (numai la T3R)

Honeywell T3 Thermostat Wiring Diagram

Honeywell T3 Wiring Diagram

Honeywell T3R Wiring Diagram

Wiring
Zapojení / Električni vodovi / Vezetékezés / Okablowanie / Fire/cablare / Zapojenie

On/off boiler (230V)
Kotel s řízením On/Off (230 V)
Uključen/isključen bojler (230 V)
Kazán bekötés Be-/Ki (230V)
Kocioł włącz/wyłącz (230 V)
Cazan on/off (230 V)
Kotol s riadením ZAP/VYP (230V)

2-Port Zone Valve
Dvoucestný zónový ventil
Dvosmjerni ventil zone
Kétjáratú zónaszelep
2-drogowy Zawór Strefowy
Vana de zonă cu 2 cai
Dvojcestný zónový ventil

Combi boiler
Kombinovaný kotel
Kombinirani kotao
Kombikazán
Kocioł dwufunkcyjny
Cazan Combi (incalzire + acm)
Kombinovaný kotol

Parameters
Parameters / Paramètres / Parameter /
Parametri / Parámetros / Parâmetros

Honeywell T3R WIRELESS PROGRAMMABLE THERMOSTAT

honeywell home t3r thermostat instructions

honeywell home t3r thermostat manual

honeywell t3 manual

honeywell t3 programmable thermostat manual

honeywell t3 thermostat wiring diagram

honeywell t3r wireless thermostat manual

honeywell t3r thermostat troubleshooting

honeywell t3r thermostat user guide

honeywell wireless thermostat t3r instructions

honeywell t3r user manual

honeywell home t3h700rf0096 manual

honeywell home thermostat t3h700rf0096 manual

honeywell t3 wiring diagram

honeywell home t3 manual

honeywell t3 thermostat user guide

honeywell home t3 thermostat manual

honeywell thermostat t3 manual

honeywell home t3 programmable thermostat manual

honeywell t3r thermostat installation manual

honeywell t3r thermostat manual

honeywell t3 programmable thermostat installation manual

t3 honeywell thermostat manual

honeywell t3r thermostat reset

honeywell home thermostat t3r instructions

honeywell t3r instructions

honeywell t3 thermostat installation manual

honeywell thermostat t3r manual

honeywell home thermostat t3 manual

honeywell t3 wireless thermostat manual

honeywell t3 pro series thermostat manual

honeywell t3 thermostat reset

honeywell t3 programmable thermostat wiring diagram

t3r thermostat instructions

t3 programmable thermostat manual

honeywell t3r thermostat instructions

honeywell t3 instructions

honeywell t3h700rf0096 thermostat manual

honeywell t3 thermostat instructions

honeywell t3 user guide

honeywell t3 user manual

t3 t3r t3m programmable thermostat

honeywell home t3 thermostat instructions

honeywell t3r thermostat user manual

honeywell t3 wireless user manual

honeywell home thermostat t3 instructions

honeywell home t3 t3r t3m programmable thermostat

honeywell home thermostat t3h700rf0096 instructions

honeywell home t3 7 day programmable thermostat instructions

honeywell home t3 instructions

honeywell thermostat t3 wiring diagram

honeywell t3r thermostat programming

manual honeywell t3r

honeywell t3 programmable thermostat instructions

honeywell thermostat t3 instructions

honeywell home t3h110a0066 programmable thermostat instructions

honeywell t3 thermostat programming

honeywell t3r user guide

honeywell home t3 user guide

honeywell t3m manual

Leave a Comment